Bảo hiểm
Lâu nay, khi làm thủ tục mua xe xong thì mặc nhiên gói bảo hiểm xe cũng “trao liền tay” cho người tiêu dùng mà không có một hướng dẫn hay tư vấn gì hết.
Không chỉ bỏ tiền, khách hàng cần phải tìm hiểu trước các điều khoản, khái niệm thuật ngữ, chính sách và mức độ uy tín công ty bảo hiểm trước khi đặt bút ký hợp đồng.
Bảo hiểm ôtô bồi thường cho thiệt hại tài chính của bạn phát sinh từ tai nạn liên quan đến xe ôtô của bạn. Đó là 1 hợp đồng giao kết giữa bạn và công ty bảo hiểm(CTBH), theo đó khi bạn đóng phí bảo hiểm(mua bảo hiểm) và CTBH cam kết sẽ bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.